گروه کامپیوتر کاردانش سیستان و بلوچستان
 
اطلاع رسانی - آموزشی

 

سوالات تئوری

 

 

مبانی

1- كارتي كه براي اتصال به تلفن بكار ميرود؟

الف)شبكه                       ب)مودم                         ج)صدا                          د)گرافيك

2-كدام يك از دستگاه هاي زير جهت انتقال تصاوير به كامپيوتر به كار مي رود؟

الف)اسكنر                      ب)پلاتر                       ج)صفحه كليد                   د)ماوس

3- فرق Ram وRom   چيست؟
الف)
ram از نوع نيمه هادي و rom از نوع مغناطيسي است
ب)
rom فقط خواندني است وليram فقط نوشتني است
ج)
rom فقط خواندني است وليram خواندني و نوشتني است
د) فرقي ندارد

4- كدام گروه از دستگاه­هاي زير ورودي­اند؟

الف) رسام ، صفحه­كليد ، اسكنر ، صفحه­نمايش                     ب) اهرم هدايت ، ماوس ، پويشگر ، ميكروفن

ج) صفحه­نمايش ، اسكنر ، بلندگو ، ماوس                              د) صفحه­كليد ، ماوس ، صفحه­نمايش ، چاپگر

5- از شبكه ............ براي اتصال دفاتر يك سازمان در يك شهر استفاده مي­شود كه مي­تواند اختصاصي يا عمومي باشد؟

الف) LAN                     ب) MAN                      ج) WAN                      د) اينترنت

6- يك کیلو بايت معادل چند مگابايت است؟
الف) 1000                        ب) 1024  

                  ج) 720                                د) 1024×1024

 

 

 

Windows

 

7-براي اطلاع از ساعت سيستم از چه فرماني استفاده مي شود ؟

الف ـ TIME                    ب ـ DATE                  ج ـ VER                                دـ DIR

8-توسط كدام دكمه از نوار عنوان ميتوان ابعاد پنجره را به حداكثر رساند ؟

الف ـ Refresh              ب ـ Minimize                         ج ـ Close                   دـ Maximize

9-از گرينه Send to مي توان جهت . . . استفاده كرد .

الف ـ تازه كردن محتواي پنجره                                        ب ـ انتخاب گروهي آيكن هاي هم جوار

ج ـ ارسال سريع فايل و يا پوشه به درايو فلاپي                   د ـ انتخاب گروهي آيكن هاي پراكنده

10-كدام گزينه در ارتباط با مقايسه پنجره My computer , Windows Explorer درست نيست ؟

الف ـ براي مديريت فايل ها و پوشه ها ودرايوها از هر دو پنجره استفاده مي كنند.

ب ـ پنجره Windows Explorer بطور پيش فرض در ناحيه سمت چپ آن ساختاردرختي پوشه ها نمايش داده مي شود .

ج ـ براي مشاهده ساختار درختي پوشه ها در پنجره My computer بايد روي دكمه Folder كليك كنيد .

د ـ پنجره My computer شامل نوارهاي عنوان ، منو ، ابزار ، آدرس ، وضغيت مي باشد در حالي كه پنجره windows Explorer اين نوارها را ندارد .

11-فعال بودن گزينه . . . باعث عدم جابجايي نوار وظيفه مي گردد .

الف ـ lock the panel                                        ب ـ lock the taskbar

ج ـ hide inactive icon                                        د ـ hide the taskbar

 

12-دربرنامه نقاشي كار گزينه Set AS Wall Paper در منوي File چيست ؟

الف ـ براي چاپ نقاشي به كار مي رود

ب ـ تصوير موجود را به عنوان زمينه Desktop در نظر مي گيرد

ج ـ براي ذخيره تصوير به كار مي رود

د ـ براي تنظيم اندازه كاغذ به كار مي رود

13-براي تغيير تصوير پس زمينه صفحه نمايش كدام گزينه مناسب است؟
الف) screen saver                 ب) appearance
ج)                  background د) setting

14-انتقال به حافظه موقت را اصطلاحا .... و كپي به حافظه موقت را اصطلاحا .... و كپي از حافظه موقت به محل مورد نظر را اصطلاحات .... مي گويند؟
الف)
past,copy,cut                       ب) paste,cut,copy     
ج)
copy,cut,paste                         د) copy,paste,cut

 

word

 

15-كدام فرمان زير براي ذخيره كردن سند با نامي ديگر بكار مي رود؟
الف)Save as                    ب)              Save ج)Save as HTML              د)Save In

16-پسونداسنادي كه در محيط Word ذخيره ميشود چيست؟
الف)Dot                       ب)Gif                          ج)Xls                             د)Doc

17- ابزار Format Painter براي .............. بكار مي­رود.

الف) كپي كردن يك پاراگراف از محلي به محل ديگر   ب) كپي كردن قالب­بندي يك پاراگراف به يك يا چند پاراگراف ديگر

ج) اعمال قالب­بندي­هاي خاصي به عناوين سند                      د) اعمال قالب­بندي به سرصفحه و پاصفحه

18-براي زيرهم قرار دادن نقطه اعشار اعداد، از كدام نوع Tab از خط­كش استفاده مي­شود؟

   الف)                       ب)                           ج)                             د) 

19-از طريق ............. مي­توان به محلهاي علامت­گذاري شده در متن (Bookmark) رجوع نمود.

الف) Find                                                                                            ب) Go To       

ج) دكمه Select Browse Object در نوار لغزان عمودي صفحه                  د) ب و ج

20-كليد ميانبر دستور CUT چيست؟

1)CTRL+C                2)CTRL+X                3)CTRL+Z                4)CTRL+P

 

 

 

 

 

Power point

 

21-جهت باز كردن فايل قديم از گزينه -------
الف
) new        ب) open                ج) save as                              د) save

22- براي توليد يك نمايش جديد بر اساس الگوهاي طراحي، كدام گزينه مناسب است؟

الف) New Blank Presentation                                ب) New from Design Template

ج) New from Autocontent Wizard                       د) New from existing Presentation

23- كدام يك از نماهاي زير امكان تصحيح هم­زمان چندين اسلايد و جابجايي اسلايدها را فراهم مي­سازد؟

الف) نماي Side Sorter                                            ب) نماي Slide Show                                                                       ج) نماي Normal، ناحيه Outline                             د) نماي Notes page

24- براي استفاده از اسلايدهاي يك برنامه ديگر در نمايش خود ازكدام گزينه مي­توان بهره گرفت؟

الف) گزينه  Picture منوي Insert                                   ب) گزينه Paste Special منوي Edit

ج) گزينه Slides from file منوي Insert                       د) هر سه مورد

25- دكمه­هاي عملياتي (جهت انجام عملياتي چون رفتن به ابتداي برنامه) از طريق كدام گزينه امكان­پذير است؟

الف) از طريق ترسيم اشياي مختلف و پيوست آنها به يكديگر   

 ب) از طريق گزينه Button منوي Insert

ج) از طريق گزينه Action Buttons در منوي AutoShapes از نوار ابزار  Drawing       

 د) هر سه روش

 

excel

 

26-فايل صفحه گسترده چه ناميده مي شود ؟

1) Sheet                 2) Work Space                  3) Work Book              4) هيچكدام

27-خانه اي كه داراي يادداشت است معمولا............ در گوشه بالايي وسمت راست آن قرار دارد ؟

1) يك مثلث  سبزكوچك                            2) يك مربع قرمز كوچك

3) يك مربع سبز كوچك                            4) يك مثلث قرمز كوچك

28-....... باعث مي شود كه متن نوشته شده در سل طوري تغيير اندازه داده شود تا در طول سل قرار گيرد؟

1) Wrap text                        2) Merge cells                3- Shrink to fit             4) هيچكدام

29-جهت تعيين پس زمينه از كدام تب Format\Cells   استفاده مي شود ؟

1) Pattern                   2) Border               3) Font                      4) Number

30-حاصل (Al ;5) Sum= در صورتي كه Al=10 باشد چقدر است؟

1) 15              2) 5                   3) 50             4) 25

31-كدام تابع براي محاسبه تعداد داده ها يا تعداد اعداد بكار مي رود؟

1)SUM                      2)AVERAGE                3)COUNT               4)MAX

 

Access

32- كدام يك از گزينه هاي زير براي تغيير ساختار جدول به كار مي رود؟

الف) دكمه New         ب) دكمه Open            ج) دكمه       Design د) ساختار جدول را در Access نمي توان تغيير داد

33- فیلد سال تولد از چه نوعی باید باشد؟

الف) Text      ب) Memo       ج) Date/Time            د) Number

34- در حالت طراحی فرم ، کدام گزینه زیر اطلاعات خاصی را در بالا و پائین هر صفحه نمایش می دهد ؟

الف) Detail                                                          ب) Form Header / Footer

ج)Page Header / Footer                           د) گزینه های ب و ج

 

35- کدامیک از انواع داده های زیر برای ذخیره متن های طولانی به کار می رود؟

الف)Text                ب)Number                ج)Memo                    د)Currency

36- به کمک کدام یک از گزینه های زیر بر اساس فیلد عمل مرتب سازی انجام می شود؟

الف)Sort                      ب)Table                     ج)Criterria                         د)Show

37- در کدام نوع از فیلدها می توان آدرس اینترنتی نگه داری کرد؟

الف)Lookup                ب)Ole Object           ج)Hyper link                  د)Currency

 

 

Internet&virus

 

38- بمب های منطقی از کدام نوعند؟

الف) کرمها                   ب) ترواها                     ج) برنامه های مخرب                  د) ویروسها

39-- كدام گزينه از لوازم مورد نياز براي برقراري ارتباط تلفني با اينترنت نيست؟

الف) مودم                      ب) كارت شبكه                ج) خط تلفن                   د) اشتراك اينترنت

40-  دكمه History شامل........... مي­باشد.

الف) گزينه­هاي رسانه (Media)                 ب) آدرسهاي وب ذخيره شده                    

ج) آيتم­هاي جستجو (Search)                د) وب­سايت­هايي كه قبلاً بازديد شده­اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« موفق و مؤید باشید »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخنامه

 

ردیف

الف

ب

ج

د

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

ردیف

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سوالات عملی

(100 نمره)

 

 

                                                           

 

DOS

1- فهرستي به نامli   a در درايو D: ايجاد كنيد. (5 امتیاز)                                                          

2- فايل متني به نام reza.txt   که حاوی متن hello    باشد ، بسازيد. (5 امتیاز)

 

Windows XP

3- از برنامه ماشین حساب  روي صفحه ميانبر ايجاد كنيد؟ (5 امتياز)

4- درصد از ظرفيت ديسك C و 12درصد از ظرفيت ديسك D را به سطل بازيافت اختصاص دهيد.(10 امتیاز )

 

word

6. جدول زير را ايجاد كنيد و در فايلي بنام sara  ذخيره كنيد؟(10 امتیاز)

رديف

1

2

3

الف

ب

الف

ب

الف

ب

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power point

1- يك فايل نمايشي با چهار اسلايد به شرح زير ايجاد كنيد 10 امتیاز)

اسلايد اول شامل عنوان و زير عنوان مناسبي بهمراه يك تصوير باشد (تصوير پس از نمايش كوچك شود )

اسلايد دوم شامل يك جدول با 7 رديف و 5 ستون باشد

اسلايد سوم شامل يك نمودار دايره اي باشد

اسلايد چهارم شامل چارت سازماني ستاره اي شكل باشد

 

excel

  1. جدول زیر را رسم و عملیات خواسته شده را انجام دهید .

نام و نام خانوادگی

نمره کتبی 40

نمره عملی

60

نمره منفی

نمره نهایی

محسن محمدی

35

55

10

 

مینا موسوی

24

48

5

 

علی ایمانی

40

59

6

 

محمد علوی

38

52

0

 

میانگین نمرا ت نهایی        

 

- نمرات نهایی و بالاترین نمره  آنها را محاسبه کنید . (20 امتیاز)

Access

5. جداول زير را در محيط Access ايجاد کنيد در فايلي بنام Bank در پوشه group1 سپس سوال زير را انجام دهيد. (20 امتیاز)

Address

Tel

Family

Name

Code

Field name

آدرس

تلفن

نام خانوادگی

نام

کد

عنوان فيلد

 

مقدار فيلد Code عددی بين 100 تا 1000 باشد در غير اين صورت پيغام (لطفاً عددی بين 100 تا 1000 را وارد کنيد) را نمايش دهد.

 

Internet

 

7.برنامه IE را طوري تنظيم نمائيد كه با اجراي آن صفحه آغازين آن آدرس www.yahoo.com   نمایش داده  شود

      (15 امتیاز)

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه پنجم بهمن ۱۳۸۷ توسط گروه کامپیوتر کاردانش س و ب
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگ